Change Edition

LET'Z BOTZ - dem Respekt vun eiser Natur an der Zufunkt vun eisen Leiwsten

eng Emweltinitiativ dei sech wöchentlesch trefft fir dem
Knascht laanscht eisen Stroosen keng Chance ze gin!!!
Vum Schwangerschaftstest (positiv??? vun Roserei an der Natur geland) dem Klappvelo.... Bechsen Fläschen, Chantiersoofall (Elektrokabel... Styropor) bis zum Computer mat Printer ( welchen op der Police Elwen ofgin as) hun mir op dem Daag iwer 9 Tuuten Dreck gesammelt!!
Muss daat sin?? merci un d'Cindy an de Rol dat se dobai waaren. zu 3 waren mir staark an hun der Natur zu Leiwt g op der N10 gebotzt, des am Senn dat eis Kanner een Propperen Bösch an Zukunft erliewen solle kennen, well eis matmenschen sech ders zu anscheinend ze schued sin.

Let'z botz inviteiert op den nexten Spazeiertour - check Let'z botz online op Facebook