Nationalen Commémoratiounsdag 2016


Um Virowend vum nationalen Commémoratiounsdag am Gedenken un d'Affer vum 2ten Weltkrich huet den Interesseveräin Zéisseng stellvertriedend fir d'zéissenger Veräiner zesummen mat der Por, dem Kirchechouer an den fräiwellegen Pompjéen Blummen beim Monument virum Kiirfecht niddergeluecht. Den Paschtouer Michel Majerus huet eng Ried gehaal an d'Monument gesént.