Change Edition

Massendéngeschkalenner 2012

Den Massendéngeschkalenner 2012 ass do. An den nächsten Deeg get en an ganz Zéisseng verdeelt. Info: http://homepage.internet.lu/Massendengeschkalenner.

Editeur ass Amicale vun den fréieren Zeissenger Massendénger asbl
Info: http://homepage.internet.lu/AmicaleZeissengerMassendenger