Change Edition

Buergbrennen zu Zéisseng

Um 19.00 Auer ass Buerg zu Zéisseng ugefangen gin. Orgarniséiert guef dat ganzt vun der Chorale an den Zéissenger Pompjeeen. Plaz war um Schluss vun der Zéissengerstrooss (Schwéngseck). Foto: Niederkorn Henri)