Change Edition

"Leit mam Asperger Syndrom hunn keng Empathie... oder dach?"

FAL: Empathie empfannen a sech a säi Géigeniwwer eraversetzen, dat geet guer net, oder..?


Sam, eng erwuesse Persoun mat Asperger Syndrom:
Et ass definitiv net richteg, dass mir keng Empathie hunn, och wann dat ganz oft esou gezielt gëtt. Ech géif souguer soen, dass vill Leit aus eiser Communautéit méi empathesch sinn, wéi neurotypesch Leit, well mir d’Emotioune vun eise Matmënsche méi staark opsauge kënnen. Oft kënnt et just net esou ëriwwer, well mir et éischtens net esou staark un eis erun loosse wëlle fir eis selwer ze schützen an zweetens oft net richteg wëssen, wéi mir am beschten an der jeeweileger Situatioun reagéiere sollen.


#FAL #ËMMERDO #Lëtzebuerg #Aspergersyndrom #géintvirurdeeler #stereotypes