Change Edition

Gudde Schoulunfank gewënscht

D'FAL wënscht alle neien a ale Schoulkanner a gudde Schoulufank, a och den Elteren an den Enseignanten eng gutt Rentrée an en erfollegräich Schouljoer! Schoul hale gëtt ëmmer méi erausfuerderend fir d'Léierpersonal, net nëmmen am Kontext vun enger digitaliséiert Welt, mee och well d'Zesummesetzung vun de Klassen ëmmer méi heteroge ginn oder sinn. De Patrick Remarkel, President vum SNE/CGFG fuerdert vill méi Ressourcë fir déi aktuell Erausfuerderungen ze packen. Hien seet awer och: "d’Differenzéieren ass méiglech, awer just bis zu engem bestëmmte Punkt. D‘Grenze vun der Differenzéierung gi spéitstens erreecht, wa Kanner eng «individuell» eng «eent zu eent» Betreiung brauchen." (école et vie, bulletin 02/2019)