Change Edition

Barriärefräiheet fir Persoune mat Autismus

Am Kader vum Weltautismusdag hu mir eis dofir interesséiert, mat wéi enge Barriäre Persounen aus dem Autismus-Spektrum an hirem Alldag konfrontéiert ginn. A wéi enge Liewensberäicher feelt et nach un Adaptatiounen, fir datt Persoune mat Autismus e glécklecht an erfëllt Liewe féiere kënnen ?


Mir hunn eis mam Samantha a mam David, 2 erwuesse Persoune mat Autismus, iwwert dës Theema ausgetosch: Barriärefräiheet fir Persoune mat Autismus - Aktuelles - Hilfe für Personen mit Autismus in Luxemburg (fal.lu)


#FAL #ËMMERDO #Lëtzebuerg #Artikel #Barriärefräiheet #Interview