Change Edition

Laftreff Ennersauer


D'Sportskommissioun an Vertrieder vun der Gemeng Mompech
wollten Iech matdeelen dat mir erëm 1 mol d‘Woch lafen ginn.

Hei kann all intresséierten Matbierger, sief et en
ambitionéierten Leefer oder en Lafunfänger, sech eis
(op eegen Risiko) uschléissen.

Treffpunkt ass zu Bur bei der Hall:

Eischten Treff ass Dënneschdes den 04-03,
an dann ëmmer Dënneschdes owes um 19:00Auer

Mir kucken datt jiddereen een huet den mat engem leeft

An der Hoffnung souvill wéi méiglech Leit ze motivéieren,
géifen mir eis iwwert är Kommen freeën

Mat frëndlechen Gréiss
Sportskommissioun an Vertrieder vun der Gemeng Mompech

Mei Infoen ënner : laftreff.ennersauer@live.de

More news by Raymond Feiten >