Change Edition

Wielt d'CSV!

Just zur Info: De Religiounsunterrecht soll nöt ofgeschaft gin, mais just mam Werteunterrecht verschmelzen, an dat nömmen am Lycée!
Vill Leit haten dat sou verstanen, wéi wann de Religiounsunterrecht ofgeschaft géif gin. Mais dat ass falsch!
An der Primärschoul göt en beibehalen, önnert der CSV.
Religiounsunterrecht ass wichteg fir ons Kanner! Fir dass een dem Aneren hölleft! Een deen Aneren gär huet! Fir eng besser Welt!
Mir stin zu onsem "C" !
Losst en nöt ennergoen!

Votez CSV, le parti chrétien, afin que les valeurs chrétiennes soient soutenues!