Change Edition

Konveniat vun den Anciennen vun der Gym vu Bouneweg

D'Ancienne vun der Gym vu Bouneweg hu sech wéi all Joer getraff a si mat der MS „Princesse Marie-Astrid“ gemittlech gefuer.

Bei engem gudden Iessen hu si e schéine Mëtteg verbruet, mat dem Verspriechen, d'nächst Joer wéi ëmmer de leschte Freideg am Juni erëm mam Schëff ze fueren. Gesicht ginn nach Anciennes vun der Gym, déi sech gäre kënne mellen, fir och derbäi ze si beim Gerti. (C.)