Change Edition

Gëllent Priisterjubiläum vum Abbé Jean Hierzig

Den Abbé Jean Hierzig, de 6. Juli 1968 zum Geeschtleche geweiht, war déi éischt 3 Joer Kaploun zu Remeléng, duerno huet hie 40 Joer laang Religiounsunterricht am Lycée Michel Lucius ginn an do am Schouljoer 1973/74 d’Aktioun A-B-C fir Bildung a Gesondheet an Afrika gegrënnt.

Zesumme mat fréiere Paschtéier a Kapléin vun der Par Bouneweg huet hie mat enger feierlecher Mass an der Bouneweger Kierch sech drun erënnert datt hien also zënter 50 Joer Geeschtlechen ass.

Fir unzefänken huet d'Jij Linster-Besch Liewen a Wiirke vum Jubilar presentéiert. D'Mass, déi den Abbé Hierzig geleet huet, gouf musikalesch encadréiert vum Bouneweger Caeciliechouer ënnert der Direktioun vum Laurent Willkomm, op der Uergel begleet vum Grégoire Baumberger, a vun der Jugendchorale “Joyful” ënnert der Leedung vum Antonio Capurso.

An der Liesung war vun der Berufung vum Samuel ze héieren, an d’Kanner aus der Kateches, ënnert der Féierung vum Christine Marx, hunn duergestallt, wéi de Samuel vu Gott geschéckt gouf fir seng Pläng fir d’Vollek Israel z’erfëllen.

De Generalvikar Leo Wagener goung a senger Priedegt an op d’Berufung vun all Mënsch a vun de Geeschtlech am Besonneschen.

Beim Merci soen huet den Abbé Hierzig ënnerstrach, datt hie schonn als klenge Bouf a bis haut seng Haaptaufgab doranner gesäit fir ze hëllefen, wou hie kann.

No der Mass, virun der Kierch beim Éirewäin, gestëft vun der Stad Lëtzebuerg, war Geleeënheet fir dem Abbé Hierzig perséinlech ze gratuléiren. De Raymond Bausch, President vum neie Kiercherot, huet dat am Numm vun der Par gemaach, de Laurent Mosar huet d’Felicitatioune vun der Stad Lëtzebuerg iwwerbruecht an huet sech gären u seng Zäit als Bouneweger Massendénger erënnert. Jidderee vun de Bouneweger Leit huet sech an dat Buch agedroen, dat fir des besonnesch Geleeënheet oploug.