Change Edition

Formatioun am SKKD zum Thema: Corona - eng nei Erausfuerderung

Och an Zäite vu Corona geet d'Aarbecht vum "Service Krank Kanner Doheem" weider, fir datt d'Eltere kënne berouecht schaffe goe wann hier Kanner krank sinn.

Covid 19 ass fir d'Mataarbechterinne vum SKKD eng grouss Erausfuerderung, mee si loossen sech net vum Virus ënnerkréien.Mat ganz vill Professionalitéit a Virsiicht gi si weider an d'Famillen heem fir hier kleng Patiente wéi gewinnt ze versuergen.

Mee ouni Hygieneplang, Sécherheetsmoossnamen an zousätzlech Formatiounen ass dat net méiglech. An dësem Sënn hat de SKKD den 5.Oktober 2020 am Centre Culturel vu Bouneweg eng Formatioun/Supervisioun mat der Madamm Doris Böffgen zum Thema: Corona - Eng nei Erausfuerderung fir d'Mataarbechterinnen vum Service Krank Kanner Doheem organiséiert.

Info iwwer d'Hygiènekonzept vum SKKD an Inscriptioun op https://skkd.lu/inscription oder um Telefon 48 07 79