Change Edition

Zu Bungeref: Donatuskapelle an d'Kierch am Duerf.