Change Edition

Biller vum Legendentour

De Legendentour vum en Sonndig, den 29. Mee war een flotten an informativen Daag.Et huet de Leit super gefall. mer hun schèin an mysterieus Plazen gesin, hun den Bösch vun Anlier an senger ganzer Schèinheet genoss,an hun d'Geschichten an d'Architetektur vun denen verschiedenen Plazen bewonnert. Mam Legendenführer vum Naturpark Uewersauer kann een die verschieden Tier einfach mam egenen Auto fueren.Et gött vill flott Saachen zekucken. Nägsten Rendez-vous fir de geféierten Legendentour ass de 25 Sept.2011. Info Naturpark Uewersauer Tel.899331-1