Change Edition

Gelongen Theatervirstellungen zu Biwer

D'Theaterequipe vun der Biwer Musek huet den 20, 21 an 22 Dezember mat groussen Succes Theatersteck "Wann Hexe baken" obgefouert. Den lëschtegen Dräiakter, fräi op lëtzebuergesch iwwersat vum René Airoldi, deen och selwer den Samsdeg Owend präsent war, wuest d'Publikum ze begeeschteren. D'Regie hat ewéi gewinnt hat den Roland Conter. Et goef vill gelaacht éiher jonk an all sech zefridden ob den Heemwee gemach hun.