Change Edition

Éierung vun verdéngschtvollen Matbierger aus der Gemeng Biwer

D ‘Gemeng Biwer an Zesummenaarbecht mat der Entente vun den Veräiner haten den Freideg 25 November an den Centre Culturel Fancy ob eng Feierstonn invitéiert. Bei där Geleeënheet goufen d ‘Schüler aus dem Secondaire an aus den Musekschoulen vun Grevenmacher an Iechternach fir hiren gudden Ofschloss vum Joer belount. Gratuléiert gouf och den Scolairen vun der Entente Biwer/Berbourg/Grevenmacher fir hir sportlech Leeschtung an der Saison 2015/2016. Fir 25 Joer Aktivitéit am Komitee vun hiren Veräiner goufen den Romain Benner (Biwer Pompjeen) an den Fernand Weyer (DT Biwer) an fir 50 Joer Aktivitéit an der Biwer Musek den Emile Kalmes an den Roland Kasel geéiert.