Change Edition

Don un d'Stëmm vun der Strooss

12
Dec
2019
12 Dec

De gemeinsame Kampf vun der Gemeng Dippech an der Stëmm vun der Strooss.

D'Integratiounskommissioun huet dëst Joer iwwert de MultiCulti 2030 € gesammelt. Déi ganz Zomm ass den 3. Dezember un d'Stëmm vun der Strooss iwwerreecht ginn.
E grousse Merci un d'Integratiounskommissioun, un d'Gemengeresponsabelen an un all déi déi beim MutliCulti matgemaach hunn.