Change Edition

Kannernomëtteg mam Betsy Dentzer

Den 1. Juli 2017 hat de “Club Soroptimist Minett” e Kannernomëtteg am Beetebuerger Schlass organiséiert. De Floumaart fir d’Kanner, d’Virwëtztuten, d’Geschneeks an d’Gedrénks fir Grouss a Kleng hate vill Succès.

Den “Highlight” vum Nomëtteg war d’Betsy Dentzer, dat véier spannend Geschichten “Vu Schniewelen a Schnuffen” de begeeschterte Kanner erzielt huet.

Den Erléis vun deem flotten Nomëtteg ass fir d’Asbl “E Pak fir Madagaskar”, déi 5 Schoulen op Madagaskar ënnerstëtzt.