Change Edition

Te Deum mat Volleksfest am Virowend vum Nationalfeierdag- Préizerdaul


Préizerdaul: D’Feierlechkeeten am Kader vum Nationalfeierdag am Préizerdaul goufen dest Joer traditiounsgeméiss agelaut mat engem TE Deum, an der schéin gerëschter Kierch am Préizerdaul, déi vum Paschtouer Mathieu Janssen zelebréiert a musikalisch vun der Préizerdauler Musik encadréiert gouf. D’Sonnerie Nationale huet den Trompetist Edmond Manes virgedroen. Duerno war d’Gedenkzeremonie beim Denkmal wou eng schéi Gerbe niddergeluecht gouf. No der Ried vum Buergermeschter Marc Gergen, den seng Glëckwënsch un d’Herrscherhaus iwerbruecht huet, sin folgend Leit fir hiren Asatz dekoréiert gin. Den Arny Weber, zënter dem 1. Januar 1986 am Technischen Dingst vun der Gemeng am Asatz, gouf mat der Verdingstmedaille „ mérite en Vermeil“ verbonnen mat engem grousse Merci ausgezechent. Di zwee Jugendpompjéeen , Mateo Massimiliano an de Misch Gergen, déi den Wëssenstest mat Erfolleg bestanen hun, sin mam Leeschtungsofzeechen am Bronze honoréiert gin. De Joël Wolter, gouf den 15. Oktober 1983 bei der Préizerdauler Gemeng als Arbechter agestallt, konnt awer leider deser Feier nit beiwunnen an duefir kritt hien seng Verdingstmedaille am Vermeil zu engen spéideren Zäitpunkt iwwerreecht. Mat engem Volleksfest ass dun bei an d’Nuecht eran wieder gefeiert gin. (TEXT/ FOTO: CHAREL REISER)