Change Edition

Frëscht Uebst a Geméis direkt vum Haff

Frëscht Uebst a Geméis direkt vum Haff am Self- Service , direkt vis à vis vun der Spillplaatz op der Haaptstrooss am Préizerdaul. Gett e puer Mol am Dag frësch opgefëllt. Vun 9.00 Auer bis 21.00 Auer op- 7 Deeg op 7. Bezuelen kann een Cash oder per Digicash. Dobéi bléiwt de Shop zu Rëmmerech och nach op. Eng flott Initiative vun der Famill Schroeder vu Rëmmerich. (CR ) (FOTOEN: CHAREL REISER )