Change Edition

Amusement, Spill a Spass um Kannerfuesbal

Zesummen mat denen zwéin Clowns hun d'Kanner op Fuessamsden zesummen mat hiren Elteren e puer flott Stonnen um Kannerfuesbal organiséiert vum FC Préizerdaul.- Réiden verbruecht. Mat Amusement, Spill a Spaass sin di vill Kanner de ganzen Nommëtten iwer, och voll op Käschten komm. Fir flott Stëmmung huet en DJ Mani gesuergt.