Change Edition

1 000 Ouschtereer a Villes méi um Ouschterméindeg am Préizerdaul

Um Ouschterméindeg goufen traditiounsgenéiss 1 000 Ouschtereer op der Haaptstrooss un all Chauffeuren vun Auto, Bus oder Motorrad verdeelt. Op dem groussen Konscht- a Hobbymaart gouf Moies schon villes Praktisches gebueden.