Change Edition

17. Kürbisweekend

21
Sep
2019
21 Sep 22 Sep

Samsdes, den 21.9.2019 vun 17.00-23.00 Auer

Nuetsmaart an Animatiounen

mat enger Guggemusik aus der Schwäiz an de Singers unlimited

Sonndes, den 22.9.2019 vun 10.00-18.00 Auer

Handwierksmaart an Animatiounen

mat enger Guggemusik aus der Schwäiz an dem Kelly Decker

um 14 Auer Landesmeeschterschaft vun de Rise-Kürbissen

a Concours vum Risegeméis

De ganze Weekend

- Ausstellung vun de Risekürbissen a vum Risegeméis

- Verkaf vun Iess- an Zierkürbissen aus eegenem Ubau

- Vill Animatioun fir d’Kanner op der grousser Spillwiss

- Kürbisspezialitéiten

- Kaffisstuff a Grill

- Gratis Bus-Navette (Miersch Gare a Parking LTPES)

www.kuerbis.lu