Change Edition

Buergbrennen online

D'Beggener Guiden a Scouten sinn voll an de Preparativen fir hirt traditionellt Buergbrennen. Och am Internet si si präsent:

D'Beggener Buergbrennen ass elo zum Beispill och op Facebook.
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=147408305319445

Bei Net-TV fannt Dir Reportagen vun de Buergbrennen vun de läschte Joeren:
http://www.net-tv.lu/index.php?site=movie&class=3

Weider Informatiounen fannt Dir och wéi gewinnt ënner: www.beggenerscouten.lu