Change Edition

Den nationalen Kommemorationsdag gouf zelebréiert


Bieckerich: All Joers gett am Oktober zu Lëtzebuerg zënter 1946 de nationalen Kommemoratiounsdag gefeiert fir all denen ze gedenken, déi während der Besatzung vun 1940 bis 1945 Mut an Ausdauer bewiesen hun an och gefall sin. Am Kader vun der Gedenkzeremonie déi vun der Gemeng Bieckerich zesummen mat den Enrôlés de Force an der Kierch zu Bieckerich vum Abbé Mathieu Janssen zelebréiert a vum lokalen Gesangveräin verschéinert gouf, huet de Buergermeeschter Thierry Lagoda a senger Laudatio drun erënnert, dass et am Januar deses Joers et 75 Joer waren, wou, d‘Amerikaner Lëtzebuerg entgülteg vum Nazie Regim befräit hun, noodems dat d’Wehrmacht an der Ardenneroffensiv am Dezember 1944 nach e Mol probéiert hat d’Alliéiert zrëckzedrëcken an domat am Norden vum Land fir ganz vill Zerstéierung a Leed gesuergt huet. Nach haut erënneren 1146 Borne’en vun der Voie de Liberté un de Wee duerch Frankréich, Lëtzebuerg an d’Belsch, deen d’US Truppen ënnert der Leedung vum Generol Patton gaangen sinn fir ë.a. eis d’Land ze befreien. Besonnech hervirzehiewen war dat am Dezember dat lëscht Joer bei der Gedenkfeier um Miiltärkierfecht zu Hamm ënnert ronn 1000 Participant’en , ënnert hinnen och 15 US- Veteranen an esouguer 2 Veteranen aus der deitscher Arméi derbéi waren. Grad dës Begéinung tëschent fréieren Zaldoten , déi virun 75 Joer nach d’Waffen openeen geriicht hun, den sech bei esou enger Feier rëmbegéinen, ass dat engt ganzt staarkt Zeechen. Et weist, datt Menschen iwwert sech erauswuesse kënnen a mat der Zäit léieren dem Feind ze verzéien trotz all deene grässlichen Erënnerungen, déi bis zum Enn vu hirem Liewen mat sech droen.Sech d’Hand ze reechen an iwwer dat Vergaangent ewegkucken fir zesummen no vir ze kucken, dat beweist Gréisst an ass bewonnerenswert. Och d’Roll vun der Frau gouf oft nit erwähnt, wéi wann si net vun de Grujeldoten vum Naziregime betraff waren oder all di Mammen, déi Doudesanscht hu missen aushalen, wëll hir Jongen un d’Front gescheckt goufen. Nom ofspillen vun der Heemecht vun der Bieckericher Musek sin ënnert de Kläng vun der „sonnerie aux morts“ beim Denkmal vun den Enrolés de Force niewet der Kierch, Blummen niddergeluecht gin. (TEXT/FOTO: CHARLES REISER)