Change Edition

DP-Bartringen stellt Kandidaten vor

Bartreng zesumme gestalten

Léif Biergerinnen, Léif Bierger,

Ech freeë mech fir Iech d’Equipe virzestellen, déi den 9. Oktober hei zu Bartreng fir d’DP an Gemengewahlen geet. Eis Kandidate sin dynamesch an engagéiert Bierger, déi eis Uertschaft gutt kennen, déi zënter Joeren an der Politik an an eisen Vereiner dofir suergen, datt et flott ass zu Bartreng ze liéwen. Zënter Joerzéngten ass ënnert eiser Féierung vill zu Bartreng geschitt. Et ass Politik matt de Bierger fir d’Bierger gemach gin a mir brauchen eis fir daat Geléeschtent nët ze schummen. Bartreng haat Liéwensqualitéit, Bartreng huet Liéwensqualitéit an zesummen matt Iech wärt dem Buergermeeschter séng Equipe och an Zukunft fir Liéwensqualitéit suergen !

Chers citoyens,

J’ai le grand plaisir de vous présenter les candidats du Parti Démocratique aux élections communales du 9 octobre 2011. Il s’agit de concitoyens dynamiques et engagés qui connaissent parfaitement la vie politique, sociale et associative de notre localité. Depuis de longues années déjà le DP assure un développement harmonieux de notre agglomération et mène une politique de qualité avec et au profit des citoyens tout en soignant le dialogue. Il fait bon vivre à Bertrange et l’équipe du bourgmestre est le garant de cette qualité de vie pour le futur !
Werte Bürgerinnen und Bürger !
Es ist mir eine grosse Ehre Ihnen die Kandidaten vorzustellen, welche sich für die DP am 9. Oktober den Gemeindewahlen stellen werden. Unsere Kandidaten sind dynamische und engagierte Bürger, die unsere Ortschaft bestens kennen und seit Jahren schon dafür sorgen, dass es sich lohnt in Bartringen zu wohnen. Seit den letzten Jahrzehnten hat sich Bartringen unter der Führung der Demokratischen Partei entwickelt. Es wurde Politik mit dem Bürger für den Bürger gemacht und das Resultat kann sich durchaus sehen lassen ! Die Mannschaft des Bürgermeisters ist der Garant für diese Lebensqualität und wird dafür sorgen, dass es sich auch weiterhin gut in Bartringen leben lässt ! Zusammen mit Ihnen wollen wir die Zukunft unserer Ortschaft gestalten.

Frank Colabianchi