Change Edition

Eine Zeichnung für die Großeltern

Vum Sam an Noa SIMON fir d´Bomi Rosi, den Bopa Nico an den Quincy vun Heesdref a fir d´Bomi Ketty an den Bopa Josy vun Ueschdref.