Change Edition

1.000 Euro fir ONGD-Fnel

Ueschdref. Famill Theisen-Schramer vun Ueschdref huet am Kader vun hirem “AMAZING YEAR” Sue gesammelt. Op verschidden Eventer während dem Joer 2019 koumen esou 1000 € zesummen. Als aktiv Memberen vun der FNEL hu mir een DON un ongd-fnel gemaach. Mat deene Suen ënnerstëtze mer gären Alphabetisatioun vu Kanner am Nepal.

Mir soen all deene Merci déi eis Iddi vun engem Don un ongd-fnel ënnerstëtzt hunn.