Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Solidaritéit mat den Alldagshelden

Leserbriefe Politik 04.05.2020

Traureg ze gesinn, dass eng Kris muss kommen an eisem klenge Ländchen, dass d'Leit d'Wichtegkeet vun de Gesondheetsberuffer erëm erkennen. Jorelaang war kloer ze gesinn, dass ëmmer manner Leit dës Beruffer léieren an trotzdem gouf net reagéiert.

Elo wäerte vill Leit villäicht soen: Wa mer elo e Bachelor aus dem Infirmier maache, packen et jo nach manner Leit! Ech denken net ...

Sofort weiterlesen
Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.
Was bewegt Sie?