Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Sinn déi Helleg ofgeschaaft?

Leserbriefe Politik 06.11.2019

Allerhellegen, Allerséilen ...

Sofort weiterlesen
Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema

De Bauer vun haut ass e Multitalent
„Oh mei, wat ass dann nëmme mat de Bauere lass. Si sinn nie zefridden, weder mam Wieder nach mat der Politik, vun de Praïsser guer net ze schwätzen. Mee wou ass dann de Problem, si kréie jo awer vill Sue vum Staat, fueren déck Trakteren an den décken Auto steht och am Haff.“
Bauer G�
Was bewegt Sie?