Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Mat méi Sproochen opwuessen

Leserbriefe Politik 7 Min. 15.12.2014

Am „Communiqué de presse“ vum Educatiounsministère vum 5. November 2014 gëtt di fréi méisproocheg Fërderung an de „structures d’accueil“ als mëttelfristegt Zil vun der Regierung genannt:

  • Op där enger Säit sollen déi Kanner, déi an engem lëtzebuergeschen Ëmfeld opwuessen, mam Franséischen a Kontakt kommen.
  • Op där anerer Säit sollen déi Kanner, déi doheem net lëtzebuergesch schwätzen, lëtzebuergesch léieren.

Dëse Communiqué werft eng Rëtsch Froen op:

  • A wéi wäit si kleng Kanner iwwerhaapt an der Lag, zwou oder vläicht souguer dräi Sprooche gläichzäiteg ze léieren?
  • Riskéieren se net, di verschidde Sproochen duercherneen ze geheie fir zu gudder Lescht keng Sprooch richteg gutt ze schwätzen?
  • Wéi kann d‘Zilsetzung vun der Regierung an de gréisstendeels bestehende Strukturen erreecht ginn?
Sofort weiterlesen
Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.
Was bewegt Sie?