Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Mat méi Sproochen opwuessen

Leserbriefe Politik 7 Min. 15.12.2014

Am „Communiqué de presse“ vum Educatiounsministère vum 5. November 2014 gëtt di fréi méisproocheg Fërderung an de „structures d’accueil“ als mëttelfristegt Zil vun der Regierung genannt:

  • Op där enger Säit sollen déi Kanner, déi an engem lëtzebuergeschen Ëmfeld opwuessen, mam Franséischen a Kontakt kommen.
  • Op där anerer Säit sollen déi Kanner, déi doheem net lëtzebuergesch schwätzen, lëtzebuergesch léieren.

Dëse Communiqué werft eng Rëtsch Froen op:

  • A wéi wäit si kleng Kanner iwwerhaapt an der Lag, zwou oder vläicht souguer dräi Sprooche gläichzäiteg ze léieren?
  • Riskéieren se net, di verschidde Sproochen duercherneen ze geheie fir zu gudder Lescht keng Sprooch richteg gutt ze schwätzen?
  • Wéi kann d‘Zilsetzung vun der Regierung an de gréisstendeels bestehende Strukturen erreecht ginn?
Sofort weiterlesen
Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema

Dagdeeglechen Terror, a wéi domatter eens ginn?
Egal wéi, déi Ongerechtegkeet muss einfach ophalen an déi nächst Steierreform muss deem Rechnung droen. Oder wëll onse Staat de Problem esou léisen datt hien dës Leit einfach ignoréiert bis se komplett ënner ginn an hirem Partner noginn?
Imp�ts-taxes-d�claration fiscales
Briefe an die Redaktion: Kanner, Kichen ... Crèche
Déi lescht Wochen a Méint ginn d'Stëmme méi hart, déi an de vergaangene Joren ëmmer méi un de Rand vun eiser Gesellschaft gerode sinn, d’Stëmme vu Mammen a Pappen, déi deels oder ganz doheem bliwwe sinn oder bleiwen, fir hir Kanner selwer ze betreien.
Was bewegt Sie?