Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Kanner, Kichen ... Crèche

Leserbriefe Politik 6 Min. 31.10.2014

Déi lescht Wochen a Méint ginn d'Stëmme méi hart, déi an de vergaangene Joren ëmmer méi un de Rand vun eiser Gesellschaft gerode sinn, d’Stëmme vu Mammen a Pappen, déi deels oder ganz doheem bliwwe sinn oder bleiwen, fir hir Kanner selwer ze betreien. Lues awer sécher traue si sech rëm, sech bemierkbar ze maachen. Op d’Spuermoossnahme vun der Regierung hi klappen déi eng an d’Hänn, déi aner stiechen de Fanger an de Mond. Zum Beispill d'Fraen, déi, nodeems se sech der Erzéiung vun hire Kanner gewidmet hunn, vun hirem Partner sëtze gelooss gi sinn an da ganz schlecht do stinn. Dat ass eng Realitéit an dorëm muss sech gekëmmert ginn. De Frae wichteg Allocatiounen ze sträichen, wäert dorun net vill änneren. Dee Schrëtt wäert hiert Liewe just deels drastesch erschwéieren. Misst een net éischter d’Patrone motivéieren, méi flexibel Aarbechtszäiten ze erméiglechen, den Travail à domicile an den Travail à temps partiel ze propagéieren?

Ech denken, all Fra, déi e Kand erwaart, mécht zwangsleefeg d’Rechnung, ob si sech et finanziell erlabe kann, hiren Job zäitweileg un de Nol ze hänken, an ob si dee Schrëtt als essentiell wichteg an hirer Liewensplanung gesäit. Als mündege Bierger vun dësem Land sollt enger Fra dës Décisioun net vum Staat geholl ginn. De Staat mécht dat net? Dach, irgendwéi schon. D’Fra muss zu hirem Gléck gezwonge ginn. Dass Kanner d’Gléck vun enger Fra kënne sinn, dierf een haut net méi haart soen, daat ass veraalt, eng Schan fir all feministescht Gedankegutt.

Ëmmer méi ass an de leschte Joren de Gedanken opkomm, dass all déi Leit, déi trotz Kanner vollzäit oder hallef schaffen, dat maachen, well si dat fräi gewielt hunn. Jo, si haten de Choix. De Papa Staat stung net mat der Flënt hannendrun an huet si gezwongen, schaffen ze goen, obwuel de Puppelchen doheem no der Mamm gejaut huet. Mee wéi fräi ass eng Décisioun, wann se ënnert dem Drock stattfënnt, de Frigo net méi gefëllt oder den Hausprêt net méi bezuelt ze kréien, wa si dee Schrëtt net maachen? Wéivill Frae kennt jiddereen, dee gewëllt ass, hannert d'Façaden ze kucken, déi öfters mat verkraschenen Ae schaffe kommen, well se hiert klengt Kand mussen ofginn? Dat sinn net déi Fraen, déi schaffen, well se den décken Auto wëllen oder d'Vakanzen, nee, si gi schaffen, well et em dat Agemaachent geet. Ech ernimmen d'Fraen, well si et éischter no baussen droen, mee och ënnert de Männer gëtt et der genuch, déi leiden, wann se déi Kleng mussen a friem Hänn ofginn. Mer sinn nun emol net all Karrieremënschen, näischt fir ongutt, an dat ass och gutt esou. Net auszedenken, wat dat géif ginn, wa mer all um Chefstull sëtze wéilten!

Den Här Gramegna sot: „Wee méi verdingt, muss also méi bäidroen, an dat ass sozial gerecht.“ Do huet hie vollkomme Recht. Mee hale mer op vu Gerechtegkeet ze schwätzen, wann d’Kannergeld, dat net un Hand vun de Revenue berechent gëtt, sou drastesch gekierzt gëtt. All Kand ass virum Staat zelwecht vill oder wéineg wäert, also kritt och all Kand dat selwecht. An der Theorie e gudde Gedanken, mee a Wieklechkeet leeft et dach esou, dass d’Kanner vu Leit, déi net souvill verdingen, déi Sue méi brauchen. Hir Eltere finanzéieren d’Hobbye vun de Kanner domat, kafe Liewensmëttel, Kannergezei a Schung, Bicher, Spillgezei etc. Gär wéilt een de Kanner déi Suen op d’Säit setzen, mee an de meeschte Stéit bleift dat Wonschdenken. D’Kannergeld ass eng grouss Hëllef fir déi „kleng“ Leit a wat d’Revenue méi grouss ginn, wat de Besoin fir d’Bäihëllefe fällt. Wat d’Unzuel u Kanner méi grouss ass, wat d’Famillje méi verléieren. De Message ass kloer! D’Bierger vun dësem Land solle net méi souvill Kanner kréien.

Ausdréck wéi „d’Wuel vum Kand“ huet een an den Debatte vun de leschten Deeg vermësst. Natierlech wëllen och eis Politiker d’Wuel vum Kand, mee dach huet een d’Gefill dass dat ökonomescht Wuel Virrang huet. Familljewäerter sinn net méi sou wichteg, d’Staatsschold pro Kapp ass et awer. D’Staatsschold muss méi kleng ginn, mee net op Käschte vun eisen zukünftege Kanner!

De Wonsch e Kand ze kréien, 
riicht sech net nom Portemonni an och net no der ökonomescher a politescher Lag vun engem Land, soss hätte Leit, déi fannen, dass et genuch Kanner an der Welt gëtt, selwer keng kritt. Do, wou der zwee musse schaffe goen, soll gehollef ginn, eng gutt Betreiung ze schafen, déi erschwénglech ass, oder gratis fir déi, déi wierklech guer net vill hunn. Mee déi, déi d’Moyenen hunn, sollen dat selwer bezuelen, dat ass sozial Gerechtegkeet! Eng Koppel mat Kanner, wou se allebéid schaffe wëllen, soll natierlech an enger moderner Gesellschaft op eng gutt Betreiung kënnen zréckgräifen. Mee do, wou ee gewëllt ass, d'Betreiung selwer ze iwwerhuelen, muss gehollef ginn, dat sou wäit et geet ze erméiglechen! Et sollt souguer gefördert ginn! Et ass fir den Zesummenhalt an de Familljen wichteg, an dovu profitéiert eis ganz Gesellschaft. Eng Crèche oder eng Maison Relais ass eng gutt a wichteg Hëllef, mee si kann nimols d’Liewen an der Famill, d’Heem, ersetzen. Et ass och net richteg, dass een als verantwortungsvoll Elteren d’Gefill vermëttelt kritt, all d’Kanner wire besser an der Crèche opgehuewen wéi doheem. Et gëtt eben net just ee Modell, deen et wäert ass, ennerstëtzt ze ginn.

Mat deenen ugekënnegte Mesuren setzt eis Regierung dat falscht Zeechen, an enger Gesellschaft, déi de fräie Choix propagéiert, awer all Méiglechkeet, dee Choix ze liewen, vernicht. Fir all Familljemodell muss garantéiert ginn, dass d'Kanner gutt versuergt sinn, awer net just versuergt, mee emsuergt, geheegt a gepfleegt, mat Gefill, ouni Stress a mat Häerz. Ech si gespaant, ob eis Politiker an all hire Planungen d’Wuel vum Kand an de Virdergrond réckele wäerten, an net just ënnert dem Deckmäntelche vum Schutz vun de 
Fraën virun den eegene Mammegefiller aus reng ökomomesche Grënn operéiere wäerten.

Isabelle Kalmus

Lesen Sie mehr zu diesem Thema

Ech weess, et gouf scho vill geschriwwen, mee ech wëll e puer Saachen hei lass ginn. Am Moment sinn ech net vill am Land, mee ech hunn déi ganz Saach iwwert divers Reportagen, Interviewen, Zeitungsartikelen an op Facebook verfollegt, an ech sinn nawell béis erstaunt!
Was bewegt Sie?