Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Dëst an dat iwwert eis Sprooch

Leserbriefe Politik 2 Min. 16.03.2017

Wéi ech wollt en Aufsatz iwwert eis Sprooch schreiwen, do sinn ech scho gläich un deem Wuert „Aufsatz“ hänke bliwwen, well dat kee Lëtzebuergesch ass. „Opsaz“ huet et och net bruet, well domadder ass net en Text gemengt, ma d'Manéier eppes auserneenzeleeën, also de Stil, wat jo nees eemol keen Urwuert ass, grad wéi „Text“.

Deen Ausdrock „Urwuert“ hunn ech mer erduet; a Wierklechkeet gëtt et näischt esou ...

Sofort weiterlesen
Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema

Iwwer d'Inklusioun vu Minoritéiten
Et liest ee vill iwwer Inklusioun an Integratioun. Et gëtt driwwer geschwat, munchmol gestridden, soulaang den Artikel an der Zeitung oder online ass. Et gëtt genee sou séier erëm vergiess!
24.11.2016 Luxembourg, Luxemburg, Mam Rollstull duerch d'Stad, Rollstuhl, Behinderung, Tag für Menschen mit Behinderung photo Anouk Antony
Coden op den Dokterrechnungen
Et ass jo schonn net agreabel, dass ee fir all Consultatioun beim Dokter déi voll Zomm bezuelen a sech dono seng Sue vun der Keess erëmfroe muss...
22.12. Assurances Sociales / Nouvelle caisse nationale de sante / CNS Foto: Guy Jallay
Dagdeeglechen Terror, a wéi domatter eens ginn?
Egal wéi, déi Ongerechtegkeet muss einfach ophalen an déi nächst Steierreform muss deem Rechnung droen. Oder wëll onse Staat de Problem esou léisen datt hien dës Leit einfach ignoréiert bis se komplett ënner ginn an hirem Partner noginn?
Imp�ts-taxes-d�claration fiscales
De Bauer vun haut ass e Multitalent
„Oh mei, wat ass dann nëmme mat de Bauere lass. Si sinn nie zefridden, weder mam Wieder nach mat der Politik, vun de Praïsser guer net ze schwätzen. Mee wou ass dann de Problem, si kréie jo awer vill Sue vum Staat, fueren déck Trakteren an den décken Auto steht och am Haff.“
Bauer G�
Was bewegt Sie?