Wählen Sie Ihre Nachrichten​

D’Spekulatioun mat eisem Wunnraum stoppen

Leserbriefe Politik 3 Min. 06.11.2019

An der Stad hu sech d’Immobiliëpräisser an zing Joer bal verduebelt. Huet eng bestoend Wunneng 2008 nach 4 258 Euro/m2 kascht, sinn et 2018 schonn 8 099 Euro/m2. Landeswäit ass d’Hausse net grad esou extrem, mee mat plus 58 Prozent och immens alarmant. Dësen Trend aggravéiert sech 2019 nach emol, mat enger Präissteigerung vun 11,4 Prozent op den Immobiliëpräisser par Rapport zum selwechten Trimester vum leschten Joer.

Dëst sinn alles plakeg Zuelen, mee si bezifferen eng Realitéit, ee soziale Mëssstand hei ze Lëtzebuerg, deen ëmmer méi zu engem gëftege Sozialcocktail mutéiert: D’Wunnengspräisser explodéieren an d’Wunne gëtt domat fir ëmmer méi Léit, op al oder jonk, een onerschwéngleche Luxus ...

Sofort weiterlesen
Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema

Was bewegt Sie?