Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Ausstellung vum Amélie Lang.

26
Sep
24 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 30 Sep 01 Okt 02 Okt 03 Okt 04 Okt 05 Okt 06 Okt 07 Okt 08 Okt 09 Okt 10 Okt 11 Okt 12 Okt 13 Okt 14 Okt 15 Okt 16 Okt 17 Okt 18 Okt 19 Okt 20 Okt 21 Okt 22 Okt 23 Okt 24 Okt 25 Okt 26 Okt 27 Okt 28 Okt 29 Okt 30 Okt 31 Okt

Ausstellung vum Amélie Lang zu Meechtem.


Amélie Lang molt seit 1996 an och schon vill Ausstellungen gemach,

hun mat Aquarell molen ugefangen an duerno Acrylmolerei.

Während villen Joaren Couren gemach zu Letzebuereg,Oesterreich,

Deitschland an Frankreich,Sin Member vun Art et Création ASBL zu Mondorf .

Stellen momentan an der „ Wäistuff Deisermillen " aus.

Ausstellung ass nach op bis 31.10.2018.


,