Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Konveniat Beesslek

Den 8. Oktober sën on der Schull zu Beesslek, op Oladung vam fréiere Schullkoleg, dem Arnold Bourrgraff, déi Beessleker fir e Konveniat opgerouf, die van 1946 bis 1974/75 do on Schul wore.

No der Begrissung a wie jidderen den annere rëm kannt hat, as eng Errënnerungsphoto gemat iän.

Du jung et op Huldang bei e Schullkoleg, on de Restaurant K, wu en Beessleker Jong de Proprietaire as an den Apperitf offriert hat.

No enger Gedenkminut fir die Verstuarwen Kolegen/innen, sen bei engem gouden Essen, enger Photoaustellung an Diaen van Beesslek wu vill sching Errennerungen ausgetosch se iän, die e su baal net wert Veriässe. An on der Hoffnung sich geschwen rem zesen.