Wählen Sie Ihre Nachrichten​

10 Joer Babykrees Hengischt

Am Kader van 10.Joer "Babykrees Hengischt" hann d'Feierlichkeeten viran kurzem mat enger Danksagungsfeier a Kannerseenung ënnert der Zelebratioun vum Paschtouer Jempy Schuller an der Kirich zu Lëllgen stattfond. Duerno gouf sich am Bistro Sënnesräich fir den Apéritif getraf, fir déi 10 Joerfeier ze verdéiwen, an a Gemeinschaft zesaamen mat engem Mëttigiessen ze feieren. Mat enger afschléissender Visite am Sall vun de fënnef Sënner, wor dëst eng flott an interessant Gelegenheet déi vill Fähigkeeten vum mënschliche Kierper ze entdecken.

Am Mäerz 2009 wor de Babykrees van der Pastoralreferentin Ingrid Scholzen an d'Liäwe gerouf giänn, wat hier en Uleies wor op enger Platz, a wou eng Méiglichkeet besteet aner Elteren ze begéinen, Erfahrungen ze deelen a Kontakt ze fannen an dat an enger häerzlicher Atmosphär fir Versteesdemech a Solidaritéit.

De Babykrees konnt sich am Loof van der Zäit zu enger starker Elteregrupp entweckelen.

Zweemol am Mount get sich zu Hengischt am Por-Center getraff wou no engem gemittliche Kaffi d'Kanner ënnert der Betreiung va benevole Babysitter spillen, sangen a bastelen, während Elteren an engem Gespréich iwwer Erzéiung a Familljeliewen deelhuelen.

De Babykrees ass gratis, mä eng kleng Bedeelegung un den Onkäschten ass wëllkomm.

Aner Babykreeser ginn et zu Eschduerf an Helzen. Weider Informatioune sinn op der Internetsäit babykrees.lu