Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Daferënnerungsfeier am Porverband Weimeschkierch-Beggen

Wéi schons zënter e puer Joer, huet och dest Joer de Porverbandsrot vu Weimeschkiirch-Beggen all Elteren mat hire Kanner, déi am Laaf vum vergaangene Joer am Porverband gedeeft si gin, op eng Daferënnerungsfeier an d'Porkiirch op Weimeschkiirch agelueden.

Och d'Geschwester vun de Gedeeften, hir Famill a Frënn woren haerzlechst invitéiert. E puer kleng Texter an e puer besënnlech Wierder vum Diakon Nico Waterloo hun déi vergaangen Daaffeier an Erënnerung geruff, ier et duerno, bei engem klenge Kaffiskränzchen am Porhome, fir déi jonk Familjen d'Méigelechkeet gouf fir ënnerteneen Kontakt ze knëppen.