Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Weiler zum Tur: Meekranz Feier

Spiller vum lokalen Keeleclub "Kee Puddel Haassel" zesummen mat den lokalen Pompjeeën vun Haassel - Weiler hunn traditionell Meekränz verdeelt.