Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Konveniat vun de 55-jähregen zu Waasserbëllig.

No 5 Joer hu sech d’KomerodInnen aus der Spill- an der Primärschoul vu Waasserbëllig vum Joergank 1961 zesumme mat hire Léierinnen eremgesinn. De Marc Baesch an d’Danielle Ludwig haten e Programm proposéiert, deen op Begeeschterung gestouss ass: eng Visite an der Cité Policière Grand-Duc Henri, Apéritif an der Wäistuff Deisermill zu Machtum an owes e klenge Banquet am Restaurant Kinnen zu Bëllig. Fir a 5 Joer ass de Rendez-vous fir eisen nächste Konveniat och scho fixéiert.