Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Waldbëlleg: Ausstellung "Et war eemol ... zu Waldbëlleg"

« Wéi meng Mamm nach huet gesponnen an ech bei dem Riedche souz … .» Mat deem bekannte Lidd aus dem 19. Jarhonnert vum Michel a vum Edmond Lentz huet d’Chorale Waldbëlleg/Haler/Befort ënnert der Leedung vum Claude Schmit – op dem Piano begleet vum Henry Wickens – op déi flott Feier alleguerten déi, déi beim Vernissage vun der Ausstellung « Et war eemol … zu Waldbëlleg » derbäi waren, op eng passend, nostalgesch Aart a Weis agestëmmt.Begeeschtert waren d’Leit alleguerten, déi um Vernissage deelgeholl hunn : Wat si an der Bëlleger Sportshal gesinn hunn, dat ass eemoleg. Wat déi Responsabel mat all deenen, déi hinne gehollef hunn, hei zesummegeschleeft hunn, dat ass bal net ze gleewen. Si hunn all Späicheren, Scheieren an Ateliere vu Bëlleg geraumt a wat se fonnt hunn an d’Sportshal bruecht. Dat ass net duergaangen, well de Camion vun der Gemeng war déi lescht Zäit am ganze Land ënnerwee. Méintlaang ass gebotzt a geschauert ginn, wochelaang ass opgeriicht ginn, deeglaang ass ugestrach an tapezéiert ginn. D’Resultat ass eemoleg ! Wann een d’Gradinen erofkënnt a säi Blëck op d’Ausstellung werft, da bleift engem de Mond opstoen. Et fillt ee sech Jarzéngten zréck versat an der Geschicht, a méi wéi ee vun deenen Eeleren hat Tréinen an den Aen, wéi en dat gesinn huet oder sech op enger aller Foto erëmkannt huet. Kichen, Schlofkummer, Stuff, Stall, Scheier, Buttek, Schoul, all Zorte vun Atelieren fënnt een do erëm, an déi Jong kënne sech e Bild maachen, wéi fréier gelieft ginn ass. Méi eng flott Stonn vun « Anschauungsunterécht » kann ee sech net virstellen.Bei den Usprooche vun deene verschiddene Riedner, dem Buergermeeschter Jean-Luc Schleich, dem Ernest Wagner, dem Jacqueline Penning an dem Marc Bathelemy – Haaptresponsabel vun der Ausstellung – huet ee gespuert, mat wat fir enger Begeeschterung si hei zu Wierk gaange sinn, wéivill Kënnen a Léift zur Saach hei matgespillt hunn.

De Jean-Luc Schleich huet a senger Ried drun erënnert : « Jong, d’Liewen deemools war schon e staarkt Stéck Gesolpertes ! Ah jo, wäreg – ‘t war net alles einfach ! Awer dacks och schéin ! »Den Ernest Wagner an d’Jacqueleine Penning hunn op eng flott, lëschteg Aart a Weis de Michel Rodange nogemaach an a Versform d’Geschicht vun der Ausstellung virgedroen. Wien do gutt nogelauschtert huet, dee weess, wéivill Ustengunge verlaangt waren a wéivill Schweess do gefloss ass. Mee déi Méi, dat Kappzerbréches hu sech bezuelt gemaach ! De Marc Barthelemy ass op d’Wierk an d’Liewe vum Michel Rodange agaangen an en huet op eng gekonnten Aart a Weis e Charakterbild vun eisem Nationaldichter gezeechent.

D’Feiere gi weider : Haut, den 8. Juli : ëm 17 Auer ass déi offiziell Zeremonie mat Rieden a Cortège ; e Sonndeg, den 9. Juli : vun 11 bis 15 Auer : Lunch an der Cafetéria ; e Mëttwoch, den 12. Juli : ëm 20 Auer Konferenz an der Kierch zu Waldbëlleg mam Germaine Goetzinger; e Freideg, de 14. Juli : Cojellico’s Jangen sangen e Concert an der Sportshal ; e Samsdeg, de 15. Juli : vun 20 Auer un Dëppefest virun der Gemeng ; ëm 21 Auer ginn déi bemoolte Fiiss fir e gudden Zweck versteet ; e Sonndeg, de 16. Juli : vu 14 bis 17 Auer : Kaffi a Kuch an der Cafetéria ; e Sonndeg, den 23. Juli : vun 9 bis 17 Auer : Brunch an der Cafetéria.