Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Am Noutfall sinn d’Pompjeeën do … Generalversammlung vun de Viichter Pompjeeën

Viichten: Dëser Deg huet de Corpschef Norbert Simon op e gutt gefëllte Joer 2015 zréck gekuckt.
Nieft den aktive Kollege konnt hien och Pensionären, Vertrieder vun de Nopeschcorpsen, de Regionalprësident, de Regionalinspekter-Adjoint, an d’Viichter Gemeng begréissen.
No enger Minutt Stëll huet hie jidderengem fir déi wonnerbar fräiwëlleg Aarbecht Merci gesot. Ausféierlech Rapporten iwwert d’Aktivitéiten, Weiderbildungscoursen, d’Kees an d’Kontroll, d’Jugendaarbecht, de First Responder Grupp, technesch a Brand Asätz a net zulescht de regelméissegen Übunge goufe vun de zoustännege Komiteesmembere presentéiert, iert d’Éieregäscht d’Wuert kruten. Och déi hunn net mat Luef gespuert an hunn ënner anerem déi grouss Präsenz bei allen Aktivitéiten erausgestrach.
Méi wéi zefridde waren d’Membere vum First Responder Grupp mat den éischte Live Erfahrunge bei 22 Asätz. Si konnten d’Leit beim Waarden op d’Ambulanz berouegen an domat gutt hëllefen, wat och mat groussem Merci unerkannt ginn ass.
De Jos Blum, Viichter Schäffen, huet de Pompjeeë Merci fir hir wäertvoll Aarbecht gesot a weider Ënnerstëtzung wéi bis elo versprach. (Foto/Text: Fräns Siebenaler)