Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Flotten Vëlos- Tour" Tour du Duerf" duerch d'Gemeng Useldeng


Useldeng: Wéi kann de Kanton Réiden sech op zukünftig Ännerungen optimal viirberreden an di richtig Entscheedungen treffen? Och d’Gemengevertrieder mat enger Reih vu begeescherten Velosfans, waren dem Opruff am Kader vun der „Mobilitéit am Kanton Réiden“ nokomm, fir am „Tour du Duerf 2020“ deelzehuelen. Nom Briefing vun der Klimaberoderin Caroline Schmit an dem Wëllkommensgrouss vum Buergermeschter Pollo Bodem, sin ronn 14 Kilometer durch d’Dierfer a Vëlosweeër vun der Gemeng gefuer gin , déi oflschléissend mat engem verdingten Patt vun der Gemengeverwaltung Useldeng ofgeschloss goufen. (CHAREL REISER)