Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Diplomiwwerreechung am Lëtzebuergesche Sproochkur

Viru kuerzem huet am Kader vun engem Lëtzebuergesche Sproochkur eng Diplomiwwerreechung zu Ëlwen am Kino Orion stattfond. De Gemengerotsmember Mario Glod war houffreg op déi grouss Unzuel vu Bedeelegten, déi sech fir e Lëtzebuergesche Sproochkur ageschriwwen haten a firun allem och den Interesse eis Sprooch wëllen verstoen, se léieren an ze schwetzen. Dëse Kur ass an Zesummenarbecht mat der Integratiounskommissioun, der Landakademie, mat "Reech eng Hand" an der Ëlwenter Gemeng organiséiert ginn.

Aus ville verschiddene Länner wéi den Irak, Syrien, Kosovo, Gambia, China, Algerien, Portugal, der Belsch gouf dëse Sproochkur vum 4. Oktober bis de 20. Dezember 2018 vun der Madame Marie-Louise Schaul-Boonen geleet.

Eemol am Mount gët sech am Servior "op Massen" zu Ëlwen getraff, fir d'Sprooch als "Braddelnomëttig" opriicht ze erhaalen.

De Schäffe Norbert Breuskin huet am Numm vun der Ëlwenter Gemeng alle Leit Merci gesot, wouduerch nees vill nei Frëndschaften entstanne sinn.