Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Grënnung vun der regionaler Energie Kooperativ zu Tënten

Am Kader vum regionale LEADER-Projet KlimBera hat de 17. September déi éischt Reunioun vum Conseil d'Administration vun der regionaler Energie Kooperativ stattfonnt.

Den 1. Oktober goufen d'Statuten am Gemengenhaus Helperknapp zu Tënten ënnerschriwwen an d'Kooperativ ka gegrënnt ginn.

Am Conseil d'Administration si Vertrieder aus de Partnergemenge vu LEADER Lëtzebuerg West.

Op Diecher déi d'Gemengen zur Verfügung stellen, gi Fotovoltaikanlagen installéiert.

D'Bierger kréien deemnächst d'Geleeënheet sech iwwert de Projet ze informéieren a kënnen eng Souscriptioun maache fir Parten ze kafen.

📷