Wählen Sie Ihre Nachrichten​

KONVENIAT SYR JOERGÄNG 1942 –1951

Op Invitatioun vu Marthe Meyers-Kass an Albert Richard , hu sech den 20.September déi fréier Schülerinnen a Schüler vun deene Joergäng no 13 Jor erëmgesinn.
Um Kierfecht gouf e Blummenarrangement niddergeluecht fir all déi , déi an deenen leschte Jore verstuerwe sinn.Duerno gouf et an der “Aaler Schoul”, haut Pompjeesbau , den Eirewäin vun der Gemeng Bauschelt (Boulaide) offréiert . Den Här Buergermeeschter René Daubenfeld , ee Sirer , huet a senger Usprooch déi Initiative begréisst, well och 2 fréier Schoulmeeschteren dobäi waren: Robert Jungblut (1953-1955) a Jean Lermann (1959-1963) .
Dat exzellent Mëttegiesse war an der “Bauschelter Stuff”. Am Nomëtteg ass dee flotten Dag bei herrlechem Wieder a gudder Laun zou Enn gaang . All hunn se versprach , an 2 Joer erëm derbäi ze sinn. J.L.