Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Fuesbal ,,Tröööt'' an Thé dansant vun der Harmonie Rollengergronn

10
Feb
2018
11 Feb

D'Harmonie Rollengergronn invitéiert op hiren traditionnelle Fuesbal ,,Tröööt'' mam Orchester ,,Haemelmaous'', Fuessamsdeg, den 10. Februar 2018 an der Sportshal am Rollengergronn (239, rue de Rollingergrund). Entrée: 6 €.

Fuessonndeg, den 11. Februar 2018, gi mir Iech op der selwechter Plaz Rendez-Vous vu 16 Auer un fir eisen Thé dansant mam Orchester ,,Haemelmaous''. Den Entrée ass fräi.