Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Weltfraendag & 100 Joer Fraewahlrecht

Aus Solidaritéit mat de villen engagéierte Fraen a Männer déi sech fir eng Gläichstellung tëscht Mann a Fra an eiser Gesellschaft asetze wëllen, huet d’Chancëglaichheetskommissioun Samstes den 9. Mäerz 2019 am Kader vum Weltfraendag an dem Gedenken un 100 Joer Fraewahlrecht Fairtrade-Rousen a Schockela virun dem Gemengenhaus zu Stengefort verdeelt.