Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Scheckiwwerreeschung vun 850 - € an der „Aler Schmelz ’’ un „ALUPSE Asbl ’’

Nodeems déi 2.t Hobby-Fréijoersausstellung Enn Abrëll an der Aler Schmelz eriwwer ass hunn elo d'HOBBY-Kënschtler aus der Stengeforter Gemeng hiert Verspriechen wouer gemaach, an a Präsenz vun dën Gemengevertrieder mat un hirer Spëtzt dem Häer Buergermeeschter Jean-Marie Wirth der Alupse ee Scheck vun 850 Euro iwwerreecht. Dës Suen stamen aus dem Erléis vun der Kaffisstuff a vum Sammelen vu Spenden während der Ausstellung.

D’Hobby-Kënschtler soen alleguerten deenen MERCi déi eis ënnerstëtzt an gehollef hunn fir dass mir dës Zomm konnten iwwerreechen.

Stengefort – 06/06/2013
Hobby-Kënschtler

Fotoën : Metzger Albert / Aischen an Hobby-Kënschtler